Spôsob platby

  • Platobné údaje: č.ú.:  SK3202000000002746273653   /VÚB banka/
    ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
    Popis/Správa pre prijímateľa: Vaše Meno  a Meno nášho pracovníka a dátum návštevy u nás (napr.: p.Nováková - Vanko - 25.10.2020)

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.