Spôsob platby

 • na mieste/dostanete príjmový doklad/
 • prevod/vklad na účet - platba dopredu po dohode /dostanete faktúru/

 • Platobné údaje pre psychoterapiu:
  č.ú.: 2746273653 / 0200 /VUB banka/
  VS: 0012017
  ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Terapia

 • Platobné údaje pre psychodiagnostiku:
  č.ú.: 2746273653 / 0200 /VUB banka/
  VS: 0022017
  ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Diagnostika

 • Platobné údaje pre poradenstvo, konzultáciu:
  č.ú.: 2746273653 / 0200 /VUB banka/
  VS: 0032017
  ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Poradenstvo

 • Platobné údaje pre rehabilitáciu /či uz neuro alebo poruchy učenia, či inú/:
  č.ú.: 2746273653 / 0200 /VUB banka/
  VS: 0042017
  ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Rehabilitácia

 • Platobné údaje pre ostatné: č.ú.: 2746273653 / 0200 /VUB banka/
  VS: 0052017
  ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Ine

Možnosť zľavy:
podľa individuálnej dohody

Naše služby z dôvodu rozšírenia vírusu COVID-19 poskytujeme cez online (cez skype, zoom, what's up).

Za porozumenie ďakujeme.