Pobočka Stupava

foto luptak david4Mgr. David Lupták

Psychológ (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)

V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

foto gabor dusan

Mgr. et Mgr. Dušan Gábor

Psychológ
Venujem sa psychoterapii pre adolescentov, dospelým individuálnym klientom a párom a taktiež psychodiagnostike.
Psychoterapeuticky pracujem s úzkostnými a panickými stavmi, depresiami, závislosťami, poruchami osobnosti, psychickými traumami, s párovými, vzťahovými a partnerskými problémami. Taktiež pracujem s problémami v intímnej oblasti s individuálnymi klientami a s pármi (heterosexuálnymi a LGBTQ+), so sexuálnymi dysfunkciami, s poruchami sexuálneho prežívania, problémami sexuálneho kompulzívneho správania, závislosťou na porne.
Absolvoval som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Geštalt modalite, výcvik v práci s traumou (EMDR), výcvik v integratívnej psychosexuálnej terapii, výcviky a kurzy v párovej a rodinnej terapii.
Som členom Slovenskej komory psychológov, člen združenia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a som zapísaný v zozname psychoterapeutov v College of Sexual and Relationship Therapists (COSRT) vo Veľkej Británii. Pracujem aj v anglickom jazyku.

foto gabor dusan

Mgr. Eva Málišová

Psychologička (na materskej dovolenke)

Počas štúdia na VŠ som naberala skúsenosti v stacionároch pre psychiatrických pacientov, ako aj pre mladých ľudí s ťažšími formami autizmu. V rámci postgraduálneho štúdia som sa aktívne podieľala na štandardizácii neuropsychologickej testovej batérie NEUROPSY, bližšie som sa venovala kognitívnym deficitom u ľudí s depresiou. Mám tiež niekoľkoročnú prax s diagnostikou kognitívnych a školských schopností u detí. Aktuálne sa venujem najmä klinicko-psychologickej a neuropsychologickej diagnostike dospelých a individuálnym terapiám dospelých, som zaradená vo výcviku v Gestalt psychoterapii.

foto gabor dusan

Mgr. Laura Truhlářová

Psychologička

Už počas štúdia psychológie som sa zameriavala na psychoonkologickú oblasť, čo ma neskôr priviedlo ku práci s detskými onkologickými a hematologickými pacientmi a ich rodinami, prechádzajúcimi náročnou liečbou transplantácie krvotvorných buniek. Okrem práce na transplantačnej jednotke trénujem mladých lukostrelcov v psychologických zručnostiach, ktoré im vedia pomôcť s koncentráciou, emóciami a stresom v súťažných situáciách. V minulosti som nabrala skúsenosti v OZ Brána do života, v domove seniorov, tiež som absolvovala vzdelávanie smútkového poradenstva v neziskovej organizácii Plamienok, či kurz bazálnej stimulácie. V súčasnosti absolvujem špecializačné štúdium klinickej psychológie na FiF UK a som zaradená do psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciálenej analýze v inštitúte Siloe.

 

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.