Profil firmy

Psyche Educa s.r.o. je vzdelávacou a psychologickou spoločnosťou poskytujúcou komplexné profesionálne služby v oblasti vzdelávania,  psychologických a psychiatrických služieb. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od júna 2010. Naše vzdelávacie akcie sú akreditované Slovenskou komorou psychológov (SKP).

Zaoberáme sa nasledujúcimi psychologickými činnosťami:

 • klinicko-psychologické vyšetrenia a psychodiagnostika
 • psychotesty na:
  vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
  vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane
 • neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia
 • psychoterapia
 • psychologické poradenstvo
 • hypnóza
 • sexterapia – terapia sexuálnych dysfunkcií
 • odborné poradenstvo pre vodičov
 • psychoprofylaktická príprava na pôrod a cvičenia pre tehotné ženy

Poskytujeme aj psychiatrické služby:

 • Vstupné psychiatrické vyšetrenie
 • Kontrolné psychiatrické vyšetrenie (ambulantná kontrola/konzultácia)
 • Individuálna psychoterapia
 • Telefonická konzultácia
 • E-mailová konzultácia
 • Vyhotovenie lekárskej správy

Našimi pacientmi/klientmi sú:

 • deti /od 0 do 14 rokov/
 • dospievajúci /od 15 do 18 rokov/
 • dospelí /od 18 vyššie/

 
Špecializujeme sa na rôzne okruhy problémov v rámci celej populácie. Spolupracujeme s lekármi a ďalšími odborníkmi pri riešení rôznych problémov našich pacientov.
 
Sme schopní pracovať v slovenskom, českom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku.
 
Zaoberáme sa nasledujúcimi vzdelávacími činnosťami:

 • organizácia kurzov, seminárov a školení pre psychológov a odbornú verejnosť
 • organizácia kurzov pre širokú verejnosť
 • vzdelávanie v oblasti psychológie, psychodiagnostiky a psychoterapie
 • príprava a organizácia  odborného vzdelávania na kľúč podľa požiadaviek klienta
 • databáza, uverejňovanie a propagácia vzdelávacích a odborných akcií iných vzdelávacích subjektov

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.