Psychotesty zbrane

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

Ponúkame vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane podľa zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dĺžka psychologického vyšetrenia závisí od tempa posudzovanej osoby, cca 2 hodiny. Psychologické vyšetrenie žiadateľa môže vykonať a závery o psychickej spôsobilosti vydať len psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia. Psychologické vyšetrenie pozostáva z čestného prehlásenia, štrukturovaného rozhovoru, anamnestisckého dotazníka, ktorým sa zisťujú anamnestické údaje a psychologických testov, ktorými sa zisťujú zákonom požadované kritériá /ako napr. úroveň intelektu, agresivity, výkonové dispozície, štruktúra osobnosti, psychopatologické fenomény, odolnosť voči záťaži, motivačné a vôľové vlastnosti.../.

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz
  • zbrojný preukaz
  • okuliare, ak potrebujete

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.