Tiesňové linky, prvá pomoc, hygiena rúk

Spoločná tiesňová linka (IZS) 112


Záchranná zdravotná služba 155


Polícia 158


Hasiči 150


Mestská polícia 159


Horská služba 18 300


Toxikologické informačné centrum 02 5477 4166


Letecká záchranná služba (Air Transport Europe) 18 155

 

Prvá pomoc

Nižšie nájdete PDF súbor na stiahnutie s podrobnými informáciami o prvej pomoci.

 

Hygiena rúk – inštrukcie na stiahnutie

Nižšie nájdete PDF súbor na stiahnutie s podrobnými informáciami o hygiene rúk. Leták je spracovaný podľa odborných materiálov Svetovej zdravotníckej
organizácie, Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

Hygiena rúk (PDF, 2,2 MB)

Práva pacienta

Nižšie nájdete PDF súbor na stiahnutie s podrobnými informáciami o právach pacienta.

 

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.