Psychologické služby

Psyche Educa s.r.o. je spoločnosťou poskytujúcou komplexné profesionálne služby v oblasti psychologických služieb. Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2010. Služby poskytujeme v ambulancii v poliklinike Mýtna v Bratislave (alebo na inom mieste podľa dohody).

Zaoberáme sa nasledujúcimi činnosťami:

 • klinicko-psychologické vyšetrenia a psychodiagnostika
 • psychotesty 
  vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
  vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane
 • neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia
 • psychoterapia
 • psychologické poradenstvo
 • hypnóza
 • sexterapia – terapia sexuálnych dysfunkcií
 • odborné poradenstvo pre vodičov
 • psychoprofylaktická príprava na pôrod a cvičenia pre tehotné ženy
   

Našimi pacientmi/klientmi sú:  

 • deti /od 0 do 14 rokov/
 • dospievajúci /od 15 do 18 rokov/
 • dospelí /od 18 vyššie/

Špecializujeme sa na rôzne okruhy problémov v rámci celej populácie. Spolupracujeme s lekármi a ďalšími odborníkmi pri riešení rôznych problémov našich pacientov.
 
Sme schopní pracovať v slovenskom, českom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.