Psychoterapia

Psychoterapia, resp. psychologická intervencia smeruje k plnšej regenerácii psychických síl, s cieľom upraviť spôsob života a napomôcť celkovému zvýšeniu kvality života klienta a jeho životnej spokojnosti.
Psychoterapia je zámerné, cielené použitie psychoterapeutických prostriedkov k dosiahnutiu, obnoveniu a udržaniu kvality života človeka v osobnej, pracovnej, zdravotnej a sociálnej oblasti.

Ponúkame Vám možnosť spolupráce na takmer akejkoľvek Vašej problematike, z okruhu:

  • krízové psychické stavy a vývoje (neistoty, strachy, úzkosti, paniky, depresie, vážne choroby, smrť blízkej osoby, problémy pri nevere, rozchode, rozvode ai.)
  • psychické problémy a ochorenia (spôsobené stresom - akútne, dlhodobé i chronické)
  • psychosomatické ochorenia (odpadávanie, poruchy trávenia, niektoré gynekologické problémy, problémy s kožou, s dýchaním, bolesťami a iné)
  • problémové správanie a problémy v komunikácií
  • problémy v rodine, partnerstve, v sexe, s deťmi, v práci

Základom práce je terapeutický vzťah, ktorý sa buduje medzi klientom /pacientom/ a psychológom a má byť postavený na dôvere a bezpečí. Využívajú sa psychologické prostriedky umožňujúce klientovi, aby si hlbšie uvedomil podstatu svojho problému a aby sa naučil mu sám svojimi silami postaviť. Patria k nim empatický rozhovor, ale i niektoré ďalšie techniky ako napr. sú práca so snami, predstavami, so symbolmi, s telom, s kresbami, podľa toho čo klientovi vyhovuje.
Zvyčajné trvanie stretnutia je 50 min, a ich frekvencia je závislá od dohody /2-8 krát za mesiac/. Optimálne je to 1-2 krát za týždeň. Ukončenie sa deje po vzájomnej dohode. Objednáva sa telefonicky, prípadne e–mailom. Dohodne sa presný termín stretnutia, tak aby klient nemusel čakať.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.