Profil firmy

Psyche Educa s.r.o. je spoločnosťou poskytujúcou komplexné profesionálne služby v oblasti psychologických služieb a v oblasti vzdelávania a organizácie odborných podujatí pre odbornú ale i laickú verejnosť.  Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2010.  Naše vzdelávacie akcie sú akreditované Slovenskou komorou psychológov (SKP) alebo Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske  vzdelávanie (SACCME).
 
Zaoberáme sa nasledujúcimi psychologickými činnosťami:

 • klinicko-psychologické vyšetrenia a psychodiagnostika
 • psychotesty na:
  vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
  vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane
 • neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia
 • psychoterapia
 • psychologické poradenstvo
 • hypnóza
 • sexterapia – terapia sexuálnych dysfunkcií
 • odborné poradenstvo pre vodičov
 • psychoprofylaktická príprava na pôrod a cvičenia pre tehotné ženy

Našimi pacientmi/klientmi sú:

 • deti /od 0 do 14 rokov/
 • dospievajúci /od 15 do 18 rokov/
 • dospelí /od 18 vyššie/

 
Špecializujeme sa na rôzne okruhy problémov v rámci celej populácie. Spolupracujeme s lekármi a ďalšími odborníkmi pri riešení rôznych problémov našich pacientov.
 
Sme schopní pracovať v slovenskom, českom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku.
 
Zaoberáme sa nasledujúcimi vzdelávacími činnosťami:

 • organizácia kurzov, seminárov a školení pre psychológov a odbornú verejnosť
 • organizácia kurzov pre širokú verejnosť
 • vzdelávanie v oblasti psychológie, psychodiagnostiky a psychoterapie
 • príprava a organizácia  odborného vzdelávania na kľúč podľa požiadaviek klienta
 • databáza, uverejňovanie a propagácia vzdelávacích a odborných akcií iných vzdelávacích subjektov

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.