Ambulacia Myjava

foto anyalaiova maria

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
20 rokov som pracovala s deťmi v prostredí školy a štátneho poradenského zariadenia, mám skúsenosti so psychodiagnostikou, poradenstvom aj terapiou detí (poruchy učenia, správania a poruchy detského vývinu) a psychodiagnostikou dospelých v korporátnom prostredí.
Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalite. Zameriavam sa na skupinovú aj individuálnu krízovú intervenciu detí aj dospelých, terapiu traumy detí, prípravu na záver života- sprevádzanie umierajúcich detí, ich blízkych a pozostalých po strate a smútkové a rozlúčkové obrady pre pozostalých. Vzdelávam psychológov a sociálnych pracovníkov v poskytovaní skupinovej krízovej intervencie a v používaní kreatívnych terapeutických techník. Zaoberám sa podporou psychickej odolnosti detí a dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Pracujem pre n.o.Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia. Som kandidátkou supervízie, členkou EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

foto vitkova katarina

Mgr. Katarína Vítková

Psychologička a arteterapeutka
Vyštudovala som psychológiu na FF Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 2004 - 2006 som viedla Ligu za duševné zdravie ako jej výkonná riaditeľka a v tomto období som sa zároveň ďalej  vzdelávala v psychoterapii v Geštalt prístupe. Mám vyše desať ročnú skúsenosť ako psychoterapeutka a arteterapeutka v klinickej a privátnej praxi. V súčastnosti pôsobím v súkromnej poradenskej praxi Bratislave a ambulancii klinickej psychológie v meste Myjava. Tu vediem aj  “Atelér duše” –ktorý umožňuje zúčastneným ponoriť sa v umeleckej či menej umeleckej činnosti do svojej duše a prichádzať na to, čo potrebuje.
Som zakladajúcou členkou OZ Anabell na Slovensku (občianske združenie na pomoc ľuďom s poruchami príjmu potravy PPP). Okrem pomoci pri poruchách príjmu potravy sa zameriavam na  tvorivý prístup k akémukoľvek stavu krízy ľudského ducha aj tela. Vzdelávam sa terapii traumy. Pracujem s dospelými jednotlivcami a s pármi.

foto vitkova katarina

Mgr. Dominika Petrášová

Psychologička
V roku 2016 som skončila vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave a následne som absolvovala prípravu na výkon práce v zdravotníctve na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Vo svojej praxi som sa venovala - a naďalej i venujem - deťom aj dospelým v oblasti školstva i zdravotníctva (detský domov, ambulancia klinickej psychológie, rehabilitačné centrum). Počas vysokoškolského štúdiu i po ňom som pôsobila štyri roky ako dobrovoľník a vo forme dištančného poradenstva poskytovala pomoc najmä mladým ľuďom (www.ipcko.sk), kde som sa venovala témam ako depresia, automutilácia, suicidalita, psychosomatika, poruchy príjmu potravy, sexualita, zmysel života, partnerské vzťahy, školské problémy, problémy v práci, násilie a problémy v rodine, psychoaktívne látky, psychické poruchy, sociálno-právna oblasť. V súčasnosti pôsobím v súkromnej materskej škole -  v psychologicko - pedagogickej oblasti sa venujem najmä aplikovaniu Montessori pedagogiky do praxe u najmladšej vekovej skupiny. Náplňou mojej práce na pozícií psychológa je vykonávanie krízovej intervencie, diagnostiky školskej zrelosti, relaxácie, rodičom poskytujem psychologické poradenstvo. Venujem sa emocionálnemu a kognitívnemu rozvoju detí vo veku 2,5 – 6 rokov. Taktiež sa zúčastňujem pri výsluchoch na kriminálnej polícií a pôsobím i v smere klinickej psychológie. Od roku 2017 som v Slovenskej komore psychológov. Mojím cieľom je neustále získavanie vedomostí a zručností prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pre čo najefektívnejšiu a zmysluplnú prácu vo vzťahu s klientmi.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.