Ambulancia Myjava

foto vitkova katarina

Mgr. Dominika Petrášová

Psychologička
V roku 2016 som skončila vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave a následne som absolvovala prípravu na výkon práce v zdravotníctve na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Vo svojej praxi som sa venovala - a naďalej i venujem - deťom aj dospelým v oblasti školstva i zdravotníctva (detský domov, ambulancia klinickej psychológie, rehabilitačné centrum). Počas vysokoškolského štúdiu i po ňom som pôsobila štyri roky ako dobrovoľník a vo forme dištančného poradenstva poskytovala pomoc najmä mladým ľuďom (www.ipcko.sk), kde som sa venovala témam ako depresia, automutilácia, suicidalita, psychosomatika, poruchy príjmu potravy, sexualita, zmysel života, partnerské vzťahy, školské problémy, problémy v práci, násilie a problémy v rodine, psychoaktívne látky, psychické poruchy, sociálno-právna oblasť. V súčasnosti pôsobím v súkromnej materskej škole -  v psychologicko - pedagogickej oblasti sa venujem najmä aplikovaniu Montessori pedagogiky do praxe u najmladšej vekovej skupiny. Náplňou mojej práce na pozícií psychológa je vykonávanie krízovej intervencie, diagnostiky školskej zrelosti, relaxácie, rodičom poskytujem psychologické poradenstvo. Venujem sa emocionálnemu a kognitívnemu rozvoju detí vo veku 2,5 – 6 rokov. Taktiež sa zúčastňujem pri výsluchoch na kriminálnej polícií a pôsobím i v smere klinickej psychológie. Od roku 2017 som v Slovenskej komore psychológov. Mojím cieľom je neustále získavanie vedomostí a zručností prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pre čo najefektívnejšiu a zmysluplnú prácu vo vzťahu s klientmi.

foto luptak david4

Mgr. David Lupták

Psychológ (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
V minulosti som pracoval v akademickom výskume, pôsobil som ako ko-terapeut v skupinovej terapii problémovej mládeže, pracoval som taktiež s ľuďmi s mentálnym postihnutím rôzneho druhu. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v OZ Brána do života. Absolvoval som psychoterapeutický výcvik na českom Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy IAPSA. Venujem sa hlavne individuálnej psychoterapii najmä mladistvých a mladých dospelých, sexuálnym poruchám a problémom sexuálnej identity, ako aj psychodiagnostike. Som členom Slovenskej spoločnosti pre psychoananlytickú psychoterapiu.

 

foto luptak david4

Mgr. Jana Holienková, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka
Som absolventkou jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde som úspešne obhájila aj dizertačnú prácu v programe Sociálna psychológia a psychológia práce a získala titul PhD. Počas vysokoškolského štúdia som získala mnohé praktické skúsenosti v rôznych oblastiach psychológie (napr. stážistka na psychiatrickej klinike, dobrovoľníčka v rámci terapeutického a vzdelávacieho programu Son-Rise pre deti a dospelých s poruchami autictického spektra, stážistka v Domove sociálnych služieb pre deti KAMPINO a pod.). Po ukončení vysokoškolského štúdia som pracovala ako psychologička v organizácii DSS PD Báhoň. Od roku 2013 pôsobím ako odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde sa venujem, okrem vzdelávania a výskumu v oblasti sociálnej psychológie, aj psychologickému poradenstvu študentom a zamestnancom univerzity.
Od roku 2017 som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii. Vo svojej práci s klientmi využívam metódu existenciálnej analýzy, ktorá kladie dôraz na slobodu, autenticitu a zodpovednosť v živote človeka. Na terapiu nahliadam ako na priestor rozvíjania individuálneho potenciálu každého človeka vo svojej jedinečnosti a bohatosti. Pracujem prevažne s dospelými s rôznymi druhmi problémov.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.