Dotazník spokojnosti pacientov / klientov

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť váš názor na nami poskytnuté psychologické služby a starostlivosť. Dotazník je anonymný a slúži na získanie spätnej väzby za účelom zlepšenia našich služieb pre pacientov / klientov.

 

Hodnotené obdobie

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.