Cenník

Cenník výkonov, ktoré nie sú uhrádzané zo zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z., zákonom č. 578/2004 Z.z. , zákonom č. 577/2004 Z.z. a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Cenník psychologickej ambulancie:

 • úvodné stretnutie, psychologické poradenstvo, konzultácia /á 30 min/ 20 €
 • individuálna psychoterapia /40-50 min/ 40 - 70 €
 • párová a rodinná psychoterapia /70-100 min/ 70 - 100 €
 • sexterapia (individuálna alebo párová) 50 €
 • parciálna psychodiagnostika od 80 € a komplexná psychodiagnostika 150 - 300 €
  /v cene je samotné vyšetrenie bez ohľadu na počet hodín, písomná správa, konzultácia výsledkov/
 • nácvik relaxácie /á 30 min/ 20 € alebo hypnóza 40 €
 • psychotesty vodičov 70 - 120 € (rozšírenie skupiny do 1 roka - 30€)
 • odborné poradenstvo pre vodičov 300€
 • psychotesty žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane 100 €
 • vystavenie duplikátu správy, posudku/osvedčenia/ 10 €
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta (podľa rozsahu) od 20€
 • poplatok za administratívny výkon do 24 h od požiadania 40€
 • storno poplatok za neospravedlnený objednaný termín - zrušené stretnutie /do 72 hod/
  - plná suma stornovanej služby

Cenník služieb psychiatrickej ambulancie:

 • úvodné psychiatrické vyšetrenie (60 min) 90€
 • kontrolné vyšetrenie/konzultácia/poradenstvo (á 30 min) 40€
 • psychoterapia (50 min) 50€
 • telefonická konzultácia (á 5 min) min 15€
 • e-mailová konzultácia (podľa rozsahu) min 20€
 • psychiatrická správa/nález/zápis do dokumentácie (podľa rozsahu) 60-100€
 • vyšetrenie pre potreby polície 100€
 • storno za zrušené stretnutie do 48 hod - plná suma dohodnutého výkonu

Je potrebné sa vopred sa telefonicky (...)alebo mailovo (...) objednať, až po potvrdení je termín platný a záväzný.
Ambulancia nemá zmluvné vzťahy so žiadnou zdravotnou poisťovňou, pacient si služby i predpísané lieky hradí v plnom rozsahu (v lekárni).

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.