Poradenstvo

Súčasný život je uponáhľaný, plný stresu a požiadaviek na vysoký výkon v rôznych oblastiach. Prináša to so sebou zvýšené nároky na psychickú odolnosť. Pri vyrovnávaní sa s týmito nárokmi môže prichádzať k rôznym duševným stavom, ktoré môžu byť často jedným z vyvolávajúcich, alebo perzistujúcich činiteľov pri vzniku duševných ochorení a porúch. Psychológ ponúka možnosti pri ich riešení. Pomáha nachádzať stratenú rovnováhu, je sprievodcom na ceste hľadania odpovedí na otázku ako prežiť svoj život zmysluplne a naplňujúco, podporuje sebarozvoj, sebaporozumenie a sebavedomie.

Cieľom poradenstva je pomôct vám prekonať súčasné problémy. Poradenstvo sa zameriava na konkrétny problém a budeme sa snažit nájst spôsob, ako vašu situáciu uspokojivo riešiť. Ponúkame nasledovné individuálne a párové psychologické poradenstvo (podpora v kríze, riešenie problémov, preskúmanie a objavenie cesty, ako žiť uspokojivejšie, dôstojnejšie a dômyselnejšie..).

Problematické okruhy:

  • partnerské vzťahové a rodinné problémy
  • intímne problémy
  • problémy v komunikácii
  • pracovné a študijné problémy
  • problémy spojené so zmenami životných podmienok
  • krízová intervencia
  • emocionálne problémy
  • zvládanie záťaže a stresu
  • iné

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.