Sexterapia

Odhaduje sa, že najmenej 50% dvojíc sa v určitom štádiu svojho vzťahu stretne s niektorými sexuálnymi problémami. Sexuálne problémy majú často svoj pôvod a príčinu v psychickej oblasti alebo v nesprávnom správaní sexuálneho partnera. Dajú sa liečiť pomocou sexuálnej terapie buď individuálnej alebo párovej. Sexuálna terapia môže pomôcť zmeniť základný prístup oboch či jedného z partnerov k sexu, k svojmu telu, zlepšiť porozumenie vlastným sexuálnym potrebám i potrebám partnera a naučiť sa technikám, ktoré môžu problémy riešiť.

Pomáhame riešiť nasledujúce problémy a sexuálne dysfunkcie:

  • Poruchy erekcie /nedostatočná erekcia, vymiznutie erekcie, strata erekcie počas styku/
  • Poruchy ejakulácie /predčasná, oneskorená, vymiznutie/
  • Poruchy prežívania orgazmu /anorgazmia/
  • Poruchy sexuálnej apetencie /znížená alebo vymiznutá chuť do sexuálneho styku/
  • Iné – nekompaktibilita partnerov, nevhodné sexuálne správanie, frigidita, vaginizmus, dyspareunia/

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.