Spolupracujeme

Psychiatri:

MUDr. Adrián Strečko - http://www.psyche.sk/web/index.php/zoznam-odbornikov/userprofile/astrecko
MUDr. Vladimír Žabkay
MUDr. Katarína Sigmundová - http://www.klinikamd.sk/sk/home/ambulancie/
MUDr. Katarína Tisovská
MUDr. Silvia Bogayiová
MUDr. Ján Ballx,  www.psychoterapia.sk
MUDr. Genovéva Almássyová

 

Zdravotnícke zariadenia:

Medi-AS, s.r.o - www.medi-as.sk
Urocentrum s.r.o. - http://www.urocentrum.zzz.sk 
Poliklinika Mýtna a.s. - http://www.poliklinikamytna.sk
Centrum prevencie a liečby aSANTE - www.asante.sk
Poliklinika Mlynská dolina s.r.o. - www.klinikamd.sk

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.