logo uvod

Psyche Educa s.r.o. je vzdelávacou a psychologickou spoločnosťou poskytujúcou komplexné profesionálne služby v oblasti vzdelávania,  psychologických a psychiatrických služieb. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od júna 2010. Naše vzdelávacie akcie sú akreditované Slovenskou komorou psychológov (SKP).

Poskytujeme aj psychologické a psychiatrické služby:

Viac informácií o nás »

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI V MYJAVE