Profylaxia

PSYCHOPROFYLAKTICKÁ PRÍPRAVA NA PÔROD
Aj keď tehotenstvo a pôrod sú v živote ženy väčšinou krásne a osobne veľmi významné obdobia, predsa len sú fyzicky aj psychicky náročnejšie. Aby sa budúca mamička čo najlepšie pripravila na pôrod a obdobie po ňom, je vhodné, aby absolvovala tzv. psychoprofylaktickú príprvu na pôrod.
 
Táto príprava je rozdelená na 4 tématické okruhy – cyklus 4 prednášok: a jednu hodinu cvičenia:
 
1. prednáška

  • vysvetlenie odbornej medicínskej terminológie, ktorá súvisí s tehotenstvom a s pôrodom
  • vysvetlenie mechanizmu pôrodu a pôrodnej bolesti
  • možnosti ovplyvnenia pôrodnej bolesti a čo najlepšieho zvládnutia procesu pôrodu, vysvetlenie významu aktivačno-relaxačnej prípravy na pôrod (pozn. tak som nazvala cvičenie – precvičovanie najkritickejších partií tela u tehotných žien, relaxácie a nácvich konkrétnych úkonov, ktoré žena priamo pri pôrode využije)

2. prednáška

  • popôrodné psychické poruchy a ich prevencia

3. prednáška

  • prednáška o pôrode (aj spolu so sprevádzajúcou osobou) – všetko o pôrode od toho, ako to začína, až po odchod z pôrodnice + aj niektoré úradné záležitosti súvisiace s narodením dieťaťa – cieľom je, aby budúca mamička, prípadne aj osoba, ktorá bude mamičku pri pôrode sprevádzať (partner, priateľka, matka, sestra ap....), boli čo najlepšie pripravení na väčšinu okolností pôrodu

4. prednáška

  • prednáška o dojčení a o starostlivosti o seba a o dieťa vo včasnom popôrodnom období - cieľom je čo najlepšie zvládnutie návrat z pôrodnice domov a všetkých počiatočných úskalí starostlivosti o novorodenca (pozn. je to vhodné najmä pre prvorodičky, resp prvorodičov, pretože hlavne po návrate z pôrodnice domov si nevyhnutne začínajú vytvárať nové stereotypy bežného života, ktoré súvisia so starostlivosťou o dieťa, čo je nepochybne mimoriadna zodpovednosť, a preto nesie so sebou veľa strachu, vypätia stresu ap...)

K tomu je pridané ešte 5.stretnutie, ktorého obsahom je cvičenie - aktivačno-relaxačná príprava na pôrod