Cvičenie

Aktivačno-relaxačná príprava na pôrod – tzv. „cvičenie“ – jedná sa o tehotenskú gymnastiku vrámci, ktorej sa robí nácvik relaxácie (uvoľnenia). Relaxácia spočíva v nácviku relaxačného dýchania a relaxácie na báze autosugescie. Veľká pozornosť sa venuje aj nácviku úkonov, ktoré žena využije pri pôrode (napr. predýchavanie kontrakcií, spôsob nádychu pri tlačení, výdrž v zadržanom dychu, vyskúšanie si pôrodnej polohy a iné dôležité nácviky...)