Pobočka Bratislava - Dúbravka

foto gabor dusanMgr. Eva Málišová

Psychologička

Počas štúdia na VŠ som naberala skúsenosti v stacionároch pre psychiatrických pacientov, ako aj pre mladých ľudí s ťažšími formami autizmu. V rámci postgraduálneho štúdia som sa aktívne podieľala na štandardizácii neuropsychologickej testovej batérie NEUROPSY, bližšie som sa venovala kognitívnym deficitom u ľudí s depresiou. Mám tiež niekoľkoročnú prax s diagnostikou kognitívnych a školských schopností u detí. Aktuálne sa venujem najmä klinicko-psychologickej a neuropsychologickej diagnostike dospelých a individuálnym terapiám dospelých, som zaradená vo výcviku v Gestalt psychoterapii.

Naše služby patria pod zdravotnú starostlivosť, teda je ich možné využívať
aj osobne alebo online (cez skype, zoom, what's up).

Na základe vyjadrenia MZ SR a SKP psychologické ambulancie zabezpečujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za porozumenie ďakujeme.